Viral News | काय सांगता! आता एकाच रोपात बटाटे आणि टोमॅटोचं पीक

Viral News | महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणात शेती केली जाते यातच सध्या देशासह राज्यातील कृषी क्षेत्रात आधूनिकीकरणावर भर दिला जात आहे.

AI Technology | महाराष्ट्रातील शेतकऱ्याची कमाल; प्रथमच AI तंत्रज्ञानाने पिकवला भाजीपाला

AI Technology

AI Technology | सध्या देशात शेती आधूनिकीकरणावर भर दिला जात असून पारंपारीक शेतीबारोबरच देशात शेती तांत्रकीकरणाचा प्रसार सरकारकडून सातत्याने केला जात आहे.