Farmers News | शेतकऱ्यांनो जपा ! ‘या’ खतांमुळे होतात भयंकर मानवी आजार

Farmers News

Farmers News | सध्या शेतीत मोठ्या प्रमाणात आधूनिकीकरण आणले जात असल्याने सध्या तांत्रिक शेतीकडे सामान्य शेतकऱ्यांच्या कल वाढलेला आहे.